Objektif

Submitted by ja5onjs on Wed, 11/01/2017 - 09:17

 

  1. Merancang dan mewujudkan dasar dan syarat-syarat pelesenan kenderaan perdagangan.

 

  1. Melaksana dasar, polisi dan syarat-syarat pelesenan yang telah ditetapkan.

 

  1. Menggalakkan pelanggan yang berpotensi untuk berlesen dengan LPKP.

 

  1. Memantau dan menilai impak pelaksanaan dasar, polisi dan syarat-syarat pelesenan.

 

  1. Mempertimbangkan dan meluluskan permohonan baharu, membaharui dan ubah syarat lesen kenderaan perdagangan berasaskan keperluan semasa.

 

  1. Menguatkuasakan peruntukan undang-undang di bawah Akta LPKP  1987 (Akta 334) dan kaedah-kaedah berkenaan.

 

  1. Memantau pematuhan undang-undang oleh pengusaha kenderaan perdagangan.

 

  1. Menyelesaikan aduan masyarakat terhadap perkhidmatan kenderaan perdagangan.

 

  1. Meningkatkan aspek-aspek keselamatan, keselesaan dan keceriaan pengangkutan awam