Pekeliling

Tahun Tajuk Keterangan Pekeliling
2018 Bil. 02 Tahun 2018

Had umur kenderaan perkhidmatan awam di Negeri Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan.

02_TAHUN_2018.pdf289.88 KB
2017 Bil. 06 Tahun 2017

Borang permohonan dan senarai semak.

06_TAHUN_2017.pdf259 KB
2017 Bil. 02 Tahun 2017

Tempoh kelulusan lesen kenderaan perdagangan.

02_TAHUN_2017.pdf297.33 KB
2017 Bil. 01 Tahun 2017

Penyeragaman no pendaftaran dan tanda badan Teksi Luar Bandar di Negeri Sabah

01_TAHUN_2017.pdf104.21 KB
2016 Bil. 06 Tahun 2016

Borang permohonan dan senarai semak permohonan.

06_TAHUN_2016.pdf2.1 MB
2016 Bil. 05 Tahun 2016

Dasar pengeluaran lesen mengikut kelas lesen Negeri Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan.

05_TAHUN_2016.pdf666.95 KB
2016 Bil. 07 Tahun 2016

Terma rujukan bagi permohonan baharu.

07_TAHUN_2016.pdf385.38 KB
2016 Bil. 08 Tahun 2016

Syarat Khas pada lesen dan STK Permohonan Baru dan Ubahsyarat

08_TAHUN_2016.pdf188.63 KB
2016 Bil. 09 Tahun 2016

Pembahagian bidang kuasa lembaga dan urusetia.

09_TAHUN_2016.pdf198.06 KB
2016 Bil. 12 Tahun 2016

Penurunan kuasa kelulusan pemasangan iklan pada badan kenderaan perdagangan.

12_TAHUN_2016.pdf336.36 KB