Surat Pekeliling

Tahun Keterangan Surat Pekeliling
2019 LPKP.SBH.100-8/4 Jld. 5(81)

Format Surat Kebenaran Depoh Bagi Tanah Yang Dimiliki Oleh Individu/Syarikat Lain

23052019.pdf929.49 KB
2018 LPKP.SBH.100-8/4 Jld. 5(1)

Pengecualian bagi kaedah 37A kenderaan bermotor (Kaedah-kaedah pembuatan dan penggunaan) 1959

252018.pdf276.22 KB
2018 LPKP.SBH.100-8/4 Jld.4(70)

Makluman pengecualian pemakaian seragam bagi pemandu teksi dan kereta sewa.

1452018.pdf106.81 KB
2017 LPKP.SBH.300-2/1/2()

Pelaksanaan dasar baru berkaitan dengan kenderaan barangan de-controlled oleh Jabatan Pengangkutan Jalan.

4122017.pdf404.2 KB