Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates

 

LPKP berjanji untuk memberi perkhidmatan yang mesra, cekap, berkualiti dan saksama kepada semua pelanggan. Semua permohonan yang lengkap dan memenuhi syarat akan diproses dalam tempoh masa seperti berikut :

 

PERKARA

TEMPOH

1. Permohonan Baru

30 hari bekerja

2. Permohonan Membaharui

7 hari bekerja

3. Ubah Syarat

  3.1 Pertimbangan Lembaga

  3.2 Pertimbangan Urusetia       

 

30 hari bekerja

7 hari bekerja

4. Permohonan Semula

7 hari bekerja

5. Cetakan Lesen Asal

3 hari bekerja