Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates

Pekeliling                        Tajuk Pekeliling
Bilangan 6 Tahun 2023 Tempoh Kelulusan Pembaharuan Lesen
Bilangan 5 Tahun 2023 Penangguhan :
i. Kewajipan Pemasangan GPS Fasa 2
ii. Kewajipan Pengeluaran Tiket
Bilangan 4 Tahun 2023 Kewajipan Penggunaan Sistem Mesin Tiket Elektronik / Sistem E-Tiket
Bilangan 3 Tahun 2023 Pengelasan Semula Teksi Di WP Labuan Daripada Kelas Teksi Bandar (TX) Kepada Teksi Luar Bandar (TQ)
Bilangan 2 Tahun 2023 Pengesahan Alamat Bagi Sebarang Permohonan
Bilangan 1 Tahun 2023 Pelaksanaan Pemasangan Sistem Kedudukan Sejagat (Global Positioning System - GPS)
Bilangan 19 Tahun 2022 Pembekuan Lesen Kereta Sewa (Seluruh Sabah)
Bilangan 18 Tahun 2022 Edaran Dalaman
Bilangan 17 Tahun 2022 Tempoh Kelulusan Pembaharuan Lesen
Bilangan 16 Tahun 2022 Kebenaran Menurunkan Penumpang Di Destinasi
Bilangan 15 Tahun 2022 Pembekuan Kelas Lesen Bas Carter
Bilangan 14 Tahun 2022 Kebenaran Mengambil Penumpang Di Terminal Destinasi
Bilangan 13 Tahun 2022 Pembekuan Pengeluaran Lesen Teksi Lapangan Terbang
Bilangan 12 Tahun 2022 Kewajipan Berpersatuan Sebagai Syarat Permohonan
Bilangan 11 Tahun 2022 Penetapan Had Usia Bas Mini Labuan, Teksi Luar Bandar & Teksi Lapangan Terbang
Bilangan 10 Tahun 2022 Edaran Dalaman Sahaja
Bilangan 9 Tahun 2022 Lesen Perubahan Sementara
Bilangan 8 Tahun 2022 Semakan Status Muflis
Bilangan 7 Tahun 2022 Pakaian Seragam Pemandu
Bilangan 6 Tahun 2022 Surat Kuasa Wakil Pemegang Lesen
Bilangan 5 Tahun 2022 Kemaskini Dasar Pengeluaran Lesen Kenderaan Perdagangan
Bilangan 4 Tahun 2022 Syarat Permohonan Pematuhan Tanda Badan Bagi Permohonan Memperbaharui Dan Permohonan Semula
Bilangan 3 Tahun 2022 Penyerahan Maklumat Tahunan Penumpang
Bilangan 2 Tahun 2022 Kewajipan Pengeluaran Tiket Kepada Penumpang dan Mempamerkan Jadual Tambang
Bilangan 1 Tahun 2022 Tempoh Lanjut Masa Surat Tawaran Kelulusan Dan Tatacara Pengawalan Surat Tawaran Kelulusan
Bilangan 2 Tahun 2021 Arahan Mempamerkan Pelekat Jadual JPJ & LPKP Sabah Di Badan Kenderaan Perdagangan
Bilangan 2 Tahun 2020 Had Usia Kenderaan Perkhidmatan Awam Di Negeri Sabah Dan Wilayah Persekutuan Labuan
Bilangan 10 Tahun 2019 Arahan Mempamerkan Pelekat Alamat Depoh Kenderaan Pada Badan Kenderaan Perdagangan
Bilangan 8 Tahun 2019 Piagam Pelanggan Baharu Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan Sabah
Bilangan 7 Tahun 2019 Garis Panduan Perkhidmatan E-Hailing Di Bawah Perniagaan Pengantaraan
Bilangan 6 Tahun 2019 Liberalisasi Warna Kelas Lesen Teksi Bandar & Luar Bandar
Bilangan 3 Tahun 2019 Pelaksanaan Kad Pemandu Bagi Kelas Lesen Teksi, Kereta Sewa dan E-Hailing Di Sabah dan W.P. Labuan
Bilangan 2 Tahun 2019 Kebenaran Memiliki Pemandu Kedua Bagi Pemilik Kelas Lesen Individu Teksi, Kereta Sewa dan E-Hailing
Bilangan 1 Tahun 2019 Syarat Khas Pada Lesen (Muka Hadapan), Surat Tawaran Kelulusan Permohonan Baharu dan Surat Tawaran Kelulusan Permohonan Ubahsyarat
Bilangan 1 Tahun 2018 Syarat Khas Pada Lesen (Muka Hadapan), Surat Tawaran Kelulusan Permohonan Baharu dan Surat Tawaran Kelulusan Permohonan Ubahsyarat
Bilangan 7 Tahun 2017 Proses Temuduga Bagi Permohonan Semula Yang Melebihi Tempoh Enam (6) Bulan Dari Tarikh Tamat Lesen
Bilangan 6 Tahun 2017 Borang Permohonan Dan Senarai Semak Bagi Permohonan Baharu, Membaharui, Ubahsyarat, Dan Permohonan Semula
Bilangan 5 Tahun 2017 Terma Rujukan Bagi Permohonan Baharu
Bilangan 4 Tahun 2017 Syarat Khas Pada Lesen (Muka Hadapan), Surat Tawaran Kelulusan Permohonan Baharu dan Surat Tawaran Kelulusan Permohonan Ubahsyarat
Bilangan 3 Tahun 2017 Penetapan Kadar Bayaran Baharu Bagi Pemprosesan Lesen LPKP Sabah
Bilangan 1 Tahun 2017 Penyeragaman Nombor Pendaftaran Dan Tanda Badan Teksi Luar Bandar Di Negeri Sabah
Bilangan 14 Tahun 2016 Pembekuan Pengeluaran Lesen Baharu Bagi Kelas Lesen Teksi (TX) Di Wilayah Persekutuan Labuan
Bilangan 11 Tahun 2016 Pembekuan Pengeluaran Lesen Baharu Bagi Kelas Lesen Bas Mini (BM) Daerah Luar Ke Daerah Kota Kinabalu Serta Teksi Lapangan Terbang(TT) Tawau dan Sandakan
Bilangan 10 Tahun 2016 Pembekuan Pengeluarn Lesen Bagi Kelas Lesen Bas Berhenti-henti (BB), Teksi Bandaraya (TX), Teksi Lapangan Terbang (TT) Dan Kereta Sewa (TS)
Bilangan 8 Tahun 2016 Syarat Khas Pada Lesen (Muka Hadapan), Surat Tawaran Kelulusan Permohonan Baharu dan Surat Tawaran Kelulusan Permohonan Ubahsyarat
Bilangan 7 Tahun 2016 Terma Rujukan Bagi Permohonan Baharu
Bilangan 5 Tahun 2016 Dasar Pengeluaran Lesen Mengikut Kelas Lesen Negeri Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan
Bilangan 3 Tahun 2016 Pelaksanaan Semula Kad Pemandu Bagi Kenderaan Perkhidmatan Awam
Bilangan 2 Tahun 2016 Prosedur Kerja Cetak Lesen Hilang
Bilangan 12 Tahun 2015 Tempoh Kelulusan Lesen Kenderaan Perdagangan
Bilangan 11 Tahun 2015 Had Bilangan Penumpang Dan Muatan Tempat Duduk Bagi Kenderaan Perkhidmatan Awam
Bilangan 10 Tahun 2015 Tarikh Kuatkuasa Syarat-Syarat Am Dan Khas Lesen
Bilangan 8 Tahun 2015 Syarat-Syarat Am Dan Khas Lesen
Bilangan 4 Tahun 2015 Penetapan Spesifikasi Kod Warna/Tanda Badan Dan Laluan Bas Berhenti-Henti ke Bandar Sandakan
Bilangan 3 Tahun 2015 Penetapan Spesifikasi Kod Warna/Tanda Badan Dan Laluan Bas Berhenti-Henti ke Bandar Tawau