Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates
 • Bil. 02 Tahun 2021 +

  Arahan Mempamerkan Pelekat Aduan JPJ & LPKP Sabah Di Badan Kenderaan Perdagangan
 • Bil. 01 Tahun 2021 +

  Pembekuan Permohonan Baharu & Ubahsyarat Ganti Kenderaaan Bagi Kelas Lesen Bas Berhenti-henti.
 • Bil. 01 Tahun 2020 +

  Kewajipan Pengeluaran Tiket Dan Mempamerkan Jadual Tambang Di Dalam Bas Berhenti - henti.
 • Bil. 02 Tahun 2020 +

  Had usia kenderaan perkhidmatan awam di negeri Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan
 • Bil. 01 Tahun 2019 +

  Had umur kenderaan perkhidmatan awam di negeri Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan
 • Bil. 02 Tahun 2019 +

  Kebenaran memiliki pemandu kedua bagi pemilik kelas lesen individu Teksi, Kereta sewa dan Ehailing
 • Bil. 03 Tahun 2019 +

  Pelaksanaan Kad Pemandu bagi kelas lesen Teksi, Kereta sewa dan E-Hailing di Negeri Sabah dan W.P Labuan
 • Bil. 04 Tahun 2019 +

  Arahan mempamerkan pelekat Aduan Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) di badan Kenderaan Perdagangan
 • Bil. 05 Tahun 2019 +

  Penetapan kadar bayaran baharu bagi pemprosesanan Lesen LPKP Sabah
 • Bil. 06 Tahun 2019 +

  Liberalisasi Warna Teksi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6